Αιματολογικό Τμήμα

Στις Αιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

Για το σύνολο των Ανοσολογικών εξετάσεων:

Αιμοδιάγνωση - Αιματολογικό Τμήμα