Ασφαλιστικά Ταμεία

Η Αιμοδιάγνωση Ιωαννίνων ΑΕ είναι συμβεβλημένη με τους παρακάτω ασφαλιστικούς φορείς:

Δημόσια Ασφαλιστικά ταμεία

Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία ΕΟΠΠΥ
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμείασφαλιστικά ταμεία Τράπεζα της Ελλάδος
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμείασφαλιστικά ταμεία ΤΥΠΕΤ

Εθνικής Αμύνης

Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμείασφαλιστικά ταμεία στρατός ξηράς
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία πολεμική αεροπορεία
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία πολεμικό ναυτικό
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμείασφαλιστικά ταμεία λιμενικό σώμα

Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες

Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Υγεία net
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία AXA ασφαλιστική
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία NHS New Health System
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία International life
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Interamerican
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Όμιλος ιατρικού Αθηνών
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Εθνική ασφαλιστική
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Eurolife FFH
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Υγεία
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία MetLife
Αιμοδιάγνωση - Aσφαλιστικά ταμεία Generali