Βιοχημικό τμήμα

Στις Βιοχημικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

Για το σύνολο των Βιοχημικών εξετάσεων:

Αιμοδιάγνωση - Βιοχημικό τμήμα