Αιμοδιάγνωση Ιωαννίνων Α.Ε. - Διαγνωστικό Δομπόλη 25

Αιμοδιάγνωση - Διαγνωστικό κέντρο 28ης Οκτωβρίου 20

Η Αιμοδιάγνωση Ιωαννίνων διαθέτει δύο εργαστήρια στη πόλη μας. Το πρώτο στο κέντρο της πόλης 28ης Οκτωβρίου 20 (1ος όροφος) και το δεύτερο στην οδό Δομπόλη 25 (Ισόγειο) όπου είναι ευκολότερη η πρόσβαση και η ανεύρεση στάθμευσης.

Gallery Φωτογραφιών