Αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί το βασικό στόχο του εργαστηρίου μας και αυτό το επιτυγχάνουμε καθημερινά με:

  • Τη συνεχή ανανέωση του εργαστηριακού μας εξοπλισμού ώστε να διαθέτουμε αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας κορυφαίων εταιριών με τις πιο σύγχρονες μεθόδους υψηλής ευαισθησίας, ειδικότητας, επαναληψιμότητας και ακρίβειας. (ABBOTT, BIOMERIEUX, BIO-RAD, SYSMEX, M.E.S., MEMMERT, HETTICH)
  • Την εφαρμογή πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας ταυτοποίησης του κάθε δείγματος (Barcode) από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
  • Την επικοινωνία όλων των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων.
  • Την στελέχωση του εργαστηρίου μας με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Έχουμε επιλέξει στελέχη με αυστηρότατα κριτήρια που αφορούν το ήθος, τον επαγγελματισμό, το ομαδικό πνεύμα, τις δεξιότητες επικοινωνίας, τη δυνατότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης, τη συμμόρφωση με τους κανόνες που ακολουθεί η εταιρία ώστε να αποδίδουν το μέγιστο στο στόχο μας, που είναι πάντα η αξιοπιστία.

Την εφαρμογή:

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από:

Gallery Φωτογραφιών