Ευκαιρίες Καριέρας

Τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
  • Εμπειρία στις αιμοληψίες
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια/βάρδιες
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Νοσηλευτής

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Εμπειρία στις αιμοληψίες
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια/βάρδιες
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ