Μικροβιολογικό τμήμα

Στις Μικροβιολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

Για το σύνολο των Μικροβιολογικών εξετάσεων:

Αιμοδιάγνωση - Μικροβιολογικό τμήμα