Τμήμα μοριακής βιολογίας

Στις εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας περιλαμβάνονται:

Για το σύνολο εξετάσεων μοριακής βιολογίας:

Αιμοδιάγνωση - Τμήμα μοριακής βιολογίας