Ορμονολογικό τμήμα

Στις Ορμονολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

Για το σύνολο των Ορμονολογικών εξετάσεων :

Αιμοδιάγνωση - Ορμονολογικό Τμήμα