Άμεση παράδοση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των περισσότερων αναλύσεων δίνονται αυθημερόν.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας (πρωινές ή απογευματινές ώρες) δεχόμαστε επείγοντα περιστατικά στα οποία ο χρόνος διεκπεραίωσης των αναλύσεων επιταχύνεται κατά πολύ ώστε να βοηθηθεί ο ειδικός γιατρός στην άμεση αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού.

Αιμοδιάγνωση - Άμεση παράδοση αποτελεσμάτων
Αιμοδιάγνωση - Άμεση παράδοση αποτελεσμάτων

Δυνατότητα:

Οι γιατροί του εργαστηρίου είναι πάντα στην διάθεσή σας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σας.

Τέλος, γίνεται συντήρηση των δειγμάτων αίματος της ημέρας για τις επόμενες 5 ημέρες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εξετάσεων που πιθανόν κρίνει απαραίτητο ο θεράπων ιατρός μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων αποφεύγοντας επιπλέον αιμοληψία.