Ποιοτικός Έλεγχος

Διασφάλιση ποιότητας

Το εργαστήριό μας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 από την εταιρεία Bureau Veritas και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτό προδιαγραφές.

H κύρια επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών.

 

Biorad 2019 Certificate of Achievement

Αιμοδιάγνωση - Ποιοτικός έλεγχος πιστοποιητικό

Πιστοποίηση ISO 9001 2015

Αιμοδιάγνωση - Ποιοτικός έλεγχος πιστοποιητικό